Close

Word ook lid!

Gezellige kerstdagen en een gezond, vredig 2017!

De Vereniging Ludenkwartier stelt zich ten doel de leefbaarheid en landschappelijke schoonheid, alsmede het dorpse en groene karakter van het Ludenkwartier te behouden en flora, fauna, cultuurhistorische en archeologische waarden in het Ludenkwartier en haar directe omgeving te beschermen.

Het Ludenkwartier in Doorn is begrensd door de Woestduinlaan, de Ludenlaan, de Berkenweg en de Paulus Potterlaan.

De Vereniging Ludenkwartier is opgericht op 4 oktober 2000 en telt zo’n 90 huishoudens die lid zijn. 


Website in nieuw jasje!
Sinds de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 20 april 2016 is een nieuw bestuur aangetreden en een aantal projectgroepen. Een van de projectgroepen heeft zich ontfermd over onze website. En naar die vernieuwde site bent u nu aan het kijken. Een prachtig resultaat!

Voor de communicatie naar de leden toe is dit een grote verandering.

We gaan de notulen niet meer uitprinten en in de brievenbus doen. Voor enkele leden doen we dat nog graag, maar de meerderheid kan ze nu op deze site lezen. Kijk maar eens op de pagina Vereniging, onder Downloads.

Ook blijf u op de hoogte van het ‘laatste nieuws’ uit de wijk en van de projectgroepen. Bijvoorbeeld over de Marinierskazerne. Of het zwembad. Kijk eens onder Actueel.

Naast informatiekanaal biedt een website meer: u kunt bijvoorbeeld foto’s insturen of ideeën aandragen. Dit allemaal om de betrokkenheid bij de buurt te versterken. Dan kunnen we samen de idealen waarvoor de vereniging is opgericht hooghouden!

Het bestuur hoopt dat u deze website raadpleegt en er zult vinden wat u zoekt. Mist u iets, laat het ons weten!