Close

10 Mei Algemeen Leden Vergadering

De Vereniging Ludenkwartier stelt zich ten doel de leefbaarheid en landschappelijke schoonheid, alsmede het dorpse en groene karakter van het Ludenkwartier te behouden en flora, fauna, cultuurhistorische en archeologische waarden in het Ludenkwartier en haar directe omgeving te beschermen.

Het Ludenkwartier in Doorn is begrensd door de Woestduinlaan, de Ludenlaan, de Berkenweg en de Paulus Potterlaan.

De Vereniging Ludenkwartier is opgericht op 4 oktober 2000 en telt zo’n 90 huishoudens die lid zijn.


Wat vindt u zoal op deze website?

U blijft op de hoogte van het ‘laatste nieuws’ uit de wijk (onder het menu item Actueel) en van de diverse projectgroepen. Bijvoorbeeld over de Marinierskazerne. Of het zwembad.

Naast informatiekanaal biedt een website meer: u kunt bijvoorbeeld foto’s insturen of ideeën aandragen. Dit allemaal om de betrokkenheid bij de buurt te versterken. Dan kunnen we samen de idealen waarvoor de vereniging is opgericht hooghouden!

Het bestuur hoopt dat u deze website raadpleegt en er zult vinden wat u zoekt. Mist u iets, laat het ons weten! 


Algemene Leden Vergadering

Woensdag 10 mei is er weer een ALV! Wederom zijn we welkom op Tenniscentrum Heuvelrug aan de Mariniersweg. We starten om 19.30 en sluiten rond  21.30 af met een borrel.